Клініка патології стопи та складного протезування

+38 (044) 486-26-89
+38 (044) 486-24-87

Лябах Андрій Петрович

Клініка патології стопи та складного протезування ДУ ”Інститут травматології та ортопедії НАМН України”

ЛЯБАХ Андрій Петрович — доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патології стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

В 1982 році закінчив Київський медичний інсти­тут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). З 1982 по 2001 рр. працював лікарем, молод­шим і страшим науковим співробітником, завідувачем Республіканського центру хірургії кисті та мікрохірургії, поєднуючи з практичною роботою плідну наукову діяльність.

У 1991 році захистив кандидатську дисерта­цію на тему «Аутотрансплантація суглобів на судинно-нервовій ніжці». З 2001 рокупрацював на посаді провідногонаукового співробітника відділу патології стопи та складного протезування, а з 2011 року обраний на посаду завідувача цього відділу за конкурсом.

У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування набутих деформацій стопи», а у 2009 р. йому присвоєне вчене звання «професор».

Лябах А.П. — голова Київського осередку ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів», член спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій, член SICOT, Української та міжнародної асоціації спортивної травматології. Наукові та практичні розробки проф. Лябах А. П. присвячені питанням хірургічного лікування та реабілітації хворих із травматичними дефектами тканин кінцівок, ішемічною контрактурою стопи; профілактики та зниженню рівня ампутацій у хворих із глибокими трофічними розладами внаслідок облітеруючих ангіопатій; діагностики та хірургічної корекції набутих деформацій стопи, ортопедичної корекції розладів ходьби у пацієнтів зі спадковими нейропатіями. Лябах А.П. є автором оригінальних методик передопераційного планування й інтраопераційної розмітки за умов корегувальних операцій на скелеті стопи.

ЛЯБАХ Андрій Петрович - доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патології стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

ЛЯБАХ Андрій Петрович — доктор медичних наук, професор

Проводить значну громадську роботу – є Генеральним секретарем ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів” та головою її Київського осередку, членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій, науковим редактором журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування”, членом дорадчої ради Української Ради Миру.

Автор більше 250 друкованих праць, 35 винаходів, 17 методичних рекомендацій та 6 монографій. Підготував 7 кандидатів медичних наук. Лауреат Національної премії України ім. Бориса Патона в галузі науки і техніки.

З початком воєнних дій російської федерації проти України ( з 2014 року) приймає активну участь у консультативній та хірургічній допомозі пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

 

ORCID ID — https://orcid.org/0000-0001-5734-2392

 

Web of Science Researcher ID — https://publons.com/researcher/3670127/andrii-liabakh

Scopus Author ID: 6603019795

Діагностика
Рентген, КТ, МРТ...
Повний спектр діагностики - від рентгенографії до КТ, МРТ, ЕНМГ в одному місці
Консультація суміжних спеціалістів
В ДУ ІТО НАМНУ 15 клінік та лабораторій, які, у разі необхідності, можуть надати консультаційні та діагностичні послуги з будь-яких питань за направленням ортопедія-травматологія

Клініка працює з 1945 року

Сучасні технології надання ортопедо-травматологічної допомоги поєднані з багаторічним досвідом

2 професори та 5 кандидатів

Ортопеди-травматологи з багаторічним досвідом постійно підвищують свою кваліфікацію за кордоном на в Україні

Свій стаціонар на 30 ліжок

Пріоритетними напрямками в роботі клініки є складні реконструктивні оперативні втручання при багатоплощинних деформаціях стопи, важких травмах гомілково-стопного суглоба, та ортопедичне лікування хворих на цукровий діабет.

Понад 1000 операцій на рік

В клініці щороку виконується понад 1000 оперативних втручань з приводу травм, хибних суглобів, пошкоджень сухожилків і зв`язок, ортопедичних захворювань, деформацій стопи, а також ортопедичне лікування хворих на цукровий діабет.