ЛЯБАХ Андрій Петрович - доктор медичних наук, професор
ЛЯБАХ Андрій Петрович - доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патології стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

В 1982 році закінчив Київський медичний інсти­тут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). З 1982 по 2001 рр. працював лікарем, молод­шим і страшим науковим співробітником, завідувачем Республіканського центру хірургії кисті та мікрохірургії, поєднуючи з практичною роботою плідну наукову діяльність.

У 1991 році захистив кандидатську дисерта­цію на тему «Аутотрансплантація суглобів на судинно-нервовій ніжці». З 2001 рокупрацював на посаді провідногонаукового співробітника відділу патології стопи та складного протезування, а з 2011 року обраний на посаду завідувача цього відділу за конкурсом.
У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування набутих деформацій стопи», а у 2009 р. йому присвоєне вчене звання «професор».

Лябах Андрій Петрович має вищу кваліфікаційну категорію з ортопедії та травматології. Він автор близько 250 друкованих праць, 29 винаходів, 17 методичних рекомендацій і 5 монографій. Під його керівництвом захищені 8 кандидатських дисертацій.

Лябах А.П. — голова Київського осередку ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів», член спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій, член SICOT, Української та міжнародної асоціації спортивної травматології. Наукові та практичні розробки проф. Лябах А. П. присвячені питанням хірургічного лікування та реабілітації хворих із травматичними дефектами тканин кінцівок, ішемічною контрактурою стопи; профілактики та зниженню рівня ампутацій у хворих із глибокими трофічними розладами внаслідок облітеруючих ангіопатій; діагностики та хірургічної корекції набутих деформацій стопи, ортопедичної корекції розладів ходьби у пацієнтів зі спадковими нейропатіями. Лябах А.П. є автором оригінальних методик передопераційного планування й інтраопераційної розмітки за умов корегувальних операцій на скелеті стопи.

З початком бойових дій на сході України Лябах Андрій Петрович значну частину практичної діяльності присвячує питанням надання високоспеціалізованої допомоги пораненим військовослужбовцям, його відзначено нагородами командування ЗСУ та Національної гвардії України, грамотою Верховної Ради України.

ORCID ID - https://orcid.org/0000-0001-5734-2392

Web of Science Researcher ID - https://publons.com/researcher/3670127/andrii-liabakh

Scopus Author ID: 6603019795

Записатися на консультацію

Залиште свої контактні дані та опишіть проблему, яка вас турбує*
* Надсилаючи повідомлення ви даєте згоду на обробку персональних даних згідно законодавства України